A rendelőről

A rendelőt 2001-ben alapították pszichoterapeuta, pszichiáter és klinikai szakpszichológus szakemberek, azóta folyik a lélektani gyógyító munka. Gyermekek, kamaszok, felnőttek valamint párok és családok kaphatnak terápiás segítséget egyéni vagy csoportos formában. Sajnálatos módon az utóbbi években a pszichoterápia egyre inkább kiszorul az állami egészségügyből - így egy hiányzó ellátási formát is igyekszik pótolni a rendelő a városban ill. a régióban.

Az itt dolgozó kollegák legnagyobb részben most is ugyanazok, mint az alapításkor, szakmai közösséget alkotnak. Pszichoterápiás szemléletükben közös, hogy tiszteletben tartják a szoros kölcsönhatást a test és lélek között, valamint, hogy nem betegségekben ill. diagnosztikus kategóriákban gondolkodnak, hanem az egész emberre figyelnek. Minden munkatárs saját módszerspecifikus képzettségének és személyiségének megfelelően dolgozik.

A rendelőben helyet kapnak szakmai programok, továbbképzések és szupervizió - mint a szakmához szorosan hozzátartozó tevékenységek. A munkatársak közül többen oktatásban is részt vesznek (pszichoterapeuta képzés, pszichológus és klinikai szakpszichológus képzés, családterápiás képzés, egyetemi oktatás)ill. egy részük más egészségügyi intézményekben is dolgozik, így tágabb értelemben is megvalósulhat a szakmai együttműködés. Az összeszokott csapat számára fontos a közös emberi és szakmai értékrend, színvonal és kontroll, ezért rendszeresek az esetmegbeszélések és a közösséget támogató programok.

A rendelőn belüli szakmai együttműködés lehetővé teszi, hogy a leghatékonyabb, személyre szabott gondoskodást kapja a lélektani segítséget igénylő felnőtt, kamasz vagy gyermek - esetleg az egész család.